Zvuk.sk

+421 2 20 999 700

Nakupovanie na splátky cez Quatro

 1. Minimálna hodnota nákupu je 110,- €
 2. U nás na predajni Vám predložíme možnosti čerpania úveru, z ktorých si vyberiete pre Vás najvhodnejšiu variantu.
 3. Podmienky, ktoré musíte spĺňať:
  • vek od 18 do 75 rokov
  • zamestnaný (klient nemôže byť v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
  • živnostník (doba podnikania min. 6 mesiacov)
  • dôchodca
 4. Požadované doklady potrebné pri nákupe:
  • pri nákupe od 100,- do 1.000,- €:
   • ak ste zamestnanec / dôchodca:
    • platný občiansky preukaz
    • druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).
   • ak ste živnostník:
    • platný občiansky preukaz;
    • druhý doklad totožnosti ( vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne);
    • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO originál alebo potvrdenie o podaní kladného daňového priznania originál.
  • pri nákupe od 1.000,- do 3.000,- €:
   • ak ste zamestnanec:
    • platný občiansky preukaz,
    • druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).
    • doklad potvrdzujúci adresu klienta nie starší ako jeden mesiac ( napr. SIPO, platba za nájom, plyn, vodu, telefon, výpis platby za telefón);
    • potvrdenie zamestnávateľa o príjme – originál, nie starší ako 1 mesiac.
   • ak ste dôchodca:
    • platný občiansky preukaz;
    • druhý doklad totožnosti ( vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne);
    • rozhodnutie ( výmer) o priznaní alebo zvýšení / znížení dôchodku alebo potvrdenie z pošty dokladujúce prijem a výšku dôchodku alebo aktuálny výpis z účtu dokladujúci príjem dôchodku.
   • ak ste živnostník:
    • platný občiansky preukaz;
    • druhý doklad totožnosti ( vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne);
    • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO originál alebo potvrdenie o podaní kladného daňového priznania originál.
    • doklad potvrdzujúci adresu klienta nie starší ako jeden mesiac ( napr. SIPO, platba za nájom, plyn, vodu, telefón, výpis platby za telefón).
  • pri nákupe od 3.000,- do 7.000,- €:
   • ak ste zamestnanec:
    • platný občiansky preukaz,
    • druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).
    • doklad potvrdzujúci adresu klienta nie starší ako jeden mesiac ( napr. SIPO, platba za nájom, plyn, vodu, telefón, výpis platby za telefón);
    • potvrdenie zamestnávateľa o príjme – originál, nie starší ako 1 mesiac.
    • + manželka / manžel predkladá platný OP a potvrdenie o príjme / výmer dôchodku.
   • ak ste dôchodca:
    • platný občiansky preukaz;
    • druhý doklad totožnosti ( vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne);
    • rozhodnutie ( výmer) o priznaní alebo zvýšení / znížení dôchodku alebo potvrdenie z pošty dokladujúce prijem a výšku dôchodku alebo aktuálny výpis z účtu dokladujúci príjem dôchodku.
    • + manželka / manžel predkladá platný OP a potvrdenie o príjem / výmer dôchodku.
   • ak ste živnostník:
    • platný občiansky preukaz;
    • druhý doklad totožnosti ( vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne);
    • potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO originál alebo potvrdenie o podaní kladného daňového priznania originál.
    • doklad potvrdzujúci adresu klienta nie starší ako jeden mesiac ( napr. SIPO, platba za nájom, plyn, vodu, telefón, výpis platby za telefón).
    • + manželka / manžel predkladá platný OP a potvrdenie o príjme / výmer dôchodku.
 5. Po vyplnení zmluvy odchádza zmluva na schválenie. Do 30 minút obrdžíte odpoveď týkajúcu sa schválenia úveru.
 6. Po schválení úveru a úhrade akontácie sa podpíše zmluva a môžete si prevziať tovar.

 Hore