Zvuk.sk

+421 2 20 999 700

Nakupovanie na splátky cez Quatro

Nákup na splátky cez e-shop
 • Tovar si vyberiete v našom e-shope, vložíte si ho do nákupného košíka a v spôsobe platby si zvolíte nákup na splátky cez Quatro.
 • Následne obdržíte v samostatnom emaily z Quatro online Žiadosť o nákupe tovaru na splátky, ktorú vyplníte.
 • Priamo k žiadosti priložíte požadované doklady a jednoducho odošlete.
 • Schválenie žiadosti prebieha rýchlo a online. O jeho výsledku budete informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Po schválení prebehne podpis vašej Zmluvy online v Klientskej zóne.
 • Tovar vám bude doručený podľa doby dodania, ktorú uvádza e-shop a na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.
Nákup na splátky v kamennej predajni
 • Nakúpiť na splátky cez Quatro môžete akýkoľvek tovar, ktorý si vyberiete v našej predajni.
 • Predajca za vás vyplní žiadosť, priloží vaše doklady potrebné k schváleniu žiadosti a všetko odošle na posúdenie do Quatro.
 • Po schválení žiadosti vám bude vygenerovaný a zaslaný autorizačný SMS kód na vaše mobilné telefónne číslo.
 • Zaslaným kódom podpíšte vašu Zmluvu priamo v predajni bez zbytočného papierovania.
Aké doklady su potrebné na vybavenie nákupu na splátky ?

Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady :


Zamestnaný občan
Výška spotrebiteľského úveru do 7 000 €
 • platný občiansky preukaz (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu), prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta, služobný preukaz policajta/vojaka z povolania).
 • preukázateľný súhlas umožňujúci overenie príjmu v Sociálnej poisťovni (súhlas môžete podpísať v predajni) ALEBO kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky klienta ALEBO výplatné pásky za posledné 3 mesiace, ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme – tlačivo nájdete TU.

Živnostník
Výška spotrebiteľského úveru do 7 000,- €
 • platný občiansky preukaz (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu), prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta)
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti ALEBO potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné ALEBO daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) overené podpismi klienta ALEBO daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu
 • doklad o zaplatení dani z účtu alebo v hotovosti
 • predbežná účtová závierka (príjem/obrat za obdobie nepokryté daň. priznaním) ALEBO výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie nepokryté daň. priznaním

Dôchodca (poberajúci starobný alebo výsluhový dôchodok)
Výška spotrebiteľského úveru do 7 000,- €
 • platný občiansky preukaz (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu), prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta, služobný preukaz policajta/vojak z povolania)
 • rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky klienta ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku ALEBO preukázateľný súhlas umožňujúci overenie príjmu v Sociálnej poisťovni (možné len pre starobných dôchodcov. Súhlas môžete podpísať v predajni.)

 Hore